P.S.I & Securitate si Sanatate in Munca(S.S.M.)

ID-100110571Serviciile nostre de Protectia Muncii – Securitate si Sanatate in Munca cuprind:

 • Elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice de lucru, proceduri operationale standard, proceduri de sistem, proceduri simple (depozitare, transport,manevrare etc) si instructiuni proprii de aplicare a normelor de securitate a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca;
 • Consultanta si intocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
 • Alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale(sistem informational si de evidenta statistica in domeniul sanatatii si securitatii in munca);
 • Intocmirea registrelor de evidenta ale unitatilor si a rapoartelor anuale in conformitate cu prevederile legislative stabilite de MMSS sau la perioadele solicitate de beneficiar cu privire la situatia conditiilor de munca din unitati;
 • Identificarea si evaluarea locurilor de munca cu risc deosebit de accidente si imbolnaviri profesionale;
 • Asigurarea managementului in domeniul sanatatii si securitatii in munca in conformitate cu OHSAS;
 • Intocmirea fiselor de securitatea muncii si testarea lucratorilor in domeniul SSM;
 • Informarea si instruirea sefilor locurilor de munca cu privire la modul de organizare a locurilor de munca in conformitate cu cerintele H.G. nr. 971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale la locurile de munca;
 • Intocmirea Planului de prevenire si protectie;
 • Completarea fiselor de identificare a factorilor de risc pentru lucratorii din cadrul organizatiei;
 • Intocmirea tematicilor de informare si instruire pentru lucratori cat si pentru personalul TESA;
 • Elaborarea planurilor de actiune in domeniul sanatatii si securitatii cu stabilirea tintelor ce urmeaza a fi atinse;
 • Intocmirea politicii organizatiei in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
 • Elaborare planuri de actiune pentru membrii CSSM din cadrul unitatilor.

Serviciile de Prevenire si Stingere a Incendiilor (P.S.I.) cuprind:

 • Organizarea si coordonarea activitatii privind apararea impotriva incendiilor in conformitate cu Legea nr. 307/2006,si a Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor precum si alte acte normative in vigoare;
 • Informarea si instruirea lucratorilor organizatiei in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Elaborarea documentelor specifice activitatii P.S.I. ( cerinta obligatorie tuturor societatilor comerciale);
 • Instruirea specifica la angajare a salariatilor, instruirea la locul de munca, instruirea periodica etc. Intocmirea planurilor de control in scopul verificarii modului cum sunt respectate si aplicate prevederile legislative specifice in vigoare;
 • Intocmirea Planului de masuri in vederea prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Intocmirea Planului de interventie in caz de incendiu sau a situatiilor de urgenta;
 • Asigurarea dotarii unitatilor economice cu material specific stingerii inendiilor;
 • Stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu si a ipotezelor de interventie ca aplicatii practice;
 • Testarea lucratorilor in vederea verificarii cunostintelor de acordare a primului ajutor.