P.S.I & Securitate si Sanatate in Munca(S.S.M.)

ID-100110571Serviciile nostre de Protectia Muncii – Securitate si Sanatate in Munca cuprind:

 • Elaborarea si/sau completarea instructiunilor tehnice de lucru, proceduri operationale standard, proceduri de sistem, proceduri simple (depozitare, transport,manevrare etc) si instructiuni proprii de aplicare a normelor de securitate a muncii in functie de particularitatile proceselor de munca;
 • Consultanta si intocmirea dosarelor de cercetare a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale;
 • Alte servicii care vizeaza imbunatatirea conditiilor de munca, prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale(sistem informational si de evidenta statistica in domeniul sanatatii si securitatii in munca);
 • Intocmirea registrelor de evidenta ale unitatilor si a rapoartelor anuale in conformitate cu prevederile legislative stabilite de MMSS sau la perioadele solicitate de beneficiar cu privire la situatia conditiilor de munca din unitati;
 • Identificarea si evaluarea locurilor de munca cu risc deosebit de accidente si imbolnaviri profesionale;
 • Asigurarea managementului in domeniul sanatatii si securitatii in munca in conformitate cu OHSAS;
 • Intocmirea fiselor de securitatea muncii si testarea lucratorilor in domeniul SSM;
 • Informarea si instruirea sefilor locurilor de munca cu privire la modul de organizare a locurilor de munca in conformitate cu cerintele H.G. nr. 971/2006-privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la locul de munca. Evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavirilor profesionale la locurile de munca;
 • Intocmirea Planului de prevenire si protectie;
 • Completarea fiselor de identificare a factorilor de risc pentru lucratorii din cadrul organizatiei;
 • Intocmirea tematicilor de informare si instruire pentru lucratori cat si pentru personalul TESA;
 • Elaborarea planurilor de actiune in domeniul sanatatii si securitatii cu stabilirea tintelor ce urmeaza a fi atinse;
 • Intocmirea politicii organizatiei in domeniul sanatatii si securitatii in munca;
 • Elaborare planuri de actiune pentru membrii CSSM din cadrul unitatilor.

Serviciile de Prevenire si Stingere a Incendiilor (P.S.I.) cuprind:

 • Organizarea si coordonarea activitatii privind apararea impotriva incendiilor in conformitate cu Legea nr. 307/2006,si a Normelor Generale de Prevenire si Stingere a Incendiilor precum si alte acte normative in vigoare;
 • Informarea si instruirea lucratorilor organizatiei in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Elaborarea documentelor specifice activitatii P.S.I. ( cerinta obligatorie tuturor societatilor comerciale);
 • Instruirea specifica la angajare a salariatilor, instruirea la locul de munca, instruirea periodica etc. Intocmirea planurilor de control in scopul verificarii modului cum sunt respectate si aplicate prevederile legislative specifice in vigoare;
 • Intocmirea Planului de masuri in vederea prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Intocmirea Planului de interventie in caz de incendiu sau a situatiilor de urgenta;
 • Asigurarea dotarii unitatilor economice cu material specific stingerii inendiilor;
 • Stabilirea punctelor vulnerabile la incendiu si a ipotezelor de interventie ca aplicatii practice;
 • Testarea lucratorilor in vederea verificarii cunostintelor de acordare a primului ajutor.

Tarife Practicate

Documentatie completa SSM si SU – 250 lei

Documentatia se intocmeste o singura data, la inceputul colaborarii, si este reactualizata ori de cate ori este cazul, fara nici un cost suplimentar.

Puteti beneficia de oferta noastra in cazul incheierii unui contract de consultanta (abonament lunar)

Acesta cuprinde Documentatie SSM si Documentatie SU.

PRETURI OFERTA ABONAMENT

 • 250 lei documentatia si 15 lei/pers/luna – maxim 15 angajati;
 • 350 lei documentatia si 14 lei/pers/luna – intre 16 – 30 angajati;
 • 450 lei documentatia si 13 lei/pers/luna – peste 31 de angajati.

NOTA: Preturile pot suferi mici modificari in functie de activitatea prestata de societatea dvs. Pentru detalii suplimentare privind Oferta actuala si serviciile incluse ne puteti contacta prin metodele prezente la pagina Contact.

Preturi valabile fara abonament lunar

Reducere de pana la 50 % din preturi

 • stabilirea tematicii pentru instruirile periodice, programul acestora pentru SSM si PSI- SU; efectuarea instruirilor SSM, PSI –SU; efectuarea instruirilor la angajarea fiecarui nou lucrator; testarea pentru verificarea insusirii normelor de SSM, PSI-SU pentru fiecare lucrator instruit; stabilirea echipamentului individual de protectie EIP in functie de natura riscurilor pentru fiecare loc de munca – 25 lei / pers / luna  15 lei / pers / luna
 • Cercetarea unui eveniment – 50 Lei
 • Implementarea sistemului integrat:Calitate – Mediu – SSM – Pentru a obtine un pret contactati-ne
 • Protectia Muncii – 100 lei / pers /an

Impartaseste aceste servicii